Ετικέτες

,

Child1-570x300

Δεν είναι εύκολο να έχεις παιδί.

Δεν είναι εύκολο να έχεις τρίχρονο παιδί.

Δεν είναι εύκολο να έχεις τρίχρονο παιδί κι εσύ να μην είσαι ένας ώριμος, ισορροπημένος ενήλικας.

Δεν είναι εύκολο να έχεις τρίχρονο παιδί.

Δεν είναι εύκολο να έχεις παιδί.

Τ ί π ο τ α  δεν είναι εύκολο…