…να μπορεί να παίζει για ώρες με το εγγόνι της, «χωρίς» να κουράζεται…