Το μικρό αγόρι αυτονομείται, ζητεί «τα εαυτού» και υφίσταται (τις πρώτες) ματαιώσεις.

Το μεγάλο αγόρι αγωνιά, κουράζεται και ξαγρυπνά.

Το κορίτσι (απροσδιορίστου ηλικίας) αντιμετωπίζει τις ματαιώσεις του παρελθόντος, σκέφτεται πολύ κι αγωνιά (γενικότερα…).

 

1+1 κάνουν 2

2+1 κάνουν 3

Να, ορίστε που οι πράξεις μπορεί να ‘ναι και απλές!