Και του χρόνου να ξανα-ανταμώσουμε

                                  υγιείς

                                  δημιουργικοί

                                  και ευτυχισμένοι!

 

                                  Πολύ καλή χρονιά να έχουμε όλοι!